Algemene voorwaarden

Artikel 1.
Deelname staat uitsluitend open voor leden van aangesloten verenigingen of tegen betaling van baanhuur (enkel in overleg).

Artikel 2.
Een lesuur duurt zestig minuten, een half lesuur duurt dertig minuten. De trainer kan aan het einde van ieder lesuur volgens de richtlijn van de KNLTB, 10 minuten gebruiken voor andere zaken als een pauze, telefoontjes of het te woord te staan van ouders. Gedurende deze 10 minuten heeft de cursist de beschikking over een baan. In het geval van privéles zal de trainer zijn/haar pauze inkorten tot maximaal vijf minuten.

Artikel 3.
Er wordt geprobeerd in zo homogeen mogelijke groepen te trainen. Inschrijving is geen garantie voor plaatsing. Mocht iemand niet ingedeeld kunnen worden, dan wordt dit zo snel mogelijk gecommuniceerd met de bijbehorende reden en/ of mogelijke oplossing. Geef aub een zo ruim mogelijke beschikbaarheid op!

Artikel 4.
Indeling na inschrijving leidt tot een betalingsverplichting van het geheel overeengekomen lesgeld.

Artikel 5.
Zonder tegenbericht gaat de training altijd door. Bij twijfel i.v.m. bijvoorbeeld slecht weer dient u altijd contact op te nemen met de train(st)er.

Artikel 6.
Slechte weersomstandigheden;

TENNIS
Inhalen bij de 17 weken cyclus: Op elke twee uitgevallen trainingen wordt er een in gehaald. Met een maximum van 3 in te halen trainingen per 17 weken cyclus. Gedurende cyclus wordt alles digitaal gemonitord en worden zo nodig afspraken voor inhalen gecommuniceerd. Indien een training is begonnen en er minimaal 25 minuten training is gegeven dan geldt de les als gegeven als deze door (weers)omstandigheden moet worden afgebroken.

PADEL

Inhalen bij de 16 weken cyclus: Op elke twee uitgevallen trainingen wordt er een in gehaald. Met een maximum van 3 in te halen trainingen per 16 weken cyclus. Gedurende cyclus wordt alles digitaal gemonitord en worden zo nodig afspraken voor inhalen gecommuniceerd. Indien een training is begonnen en er minimaal 25 minuten training is gegeven dan geldt de les als gegeven als deze door (weers)omstandigheden moet worden afgebroken.

Inhalen bij de 8 weken cyclus: Op elke twee uitgevallen trainingen wordt er een in gehaald. Met een maximum van 2 in te halen trainingen per 8 weken cyclus. Gedurende cyclus wordt alles digitaal gemonitord en worden zo nodig afspraken voor inhalen gecommuniceerd. Indien een training is begonnen en er minimaal 25 minuten training is gegeven dan geldt de les als gegeven als deze door (weers)omstandigheden moet worden afgebroken.

Het streven vanuit Event Serve is om altijd alle lesweken volledig te verzorgen, echter als men door slechte weersomstandigheden in de problemen komt voor een nieuwe aanstaande cyclus kunnen we ons beroepen op bovenstaand regels.

Artikel 7.
In de schoolvakanties van regio zuid wordt in principe geen lesgegeven. Tenzij door de vereniging, trainer en cursisten anders wordt overeengekomen. Denk hierbij aan de mogelijkheid voor het inhalen van uitgevallen trainingen.

Artikel 8.
Trainingen die uitvallen door toedoen van Event Serve (afwezigheid trainer) worden altijd ingehaald. Mocht dit om wat voor reden dan ook niet het geval zijn wordt het desbetreffende gedeelte van het lesgeld terugbetaald.

Artikel 9.
Event Serve biedt de mogelijkheid tot betaling via automatische incasso en IDeal. Er kan gekozen worden van voor 6 termijnen (15, 17 of 18 weken cyclus). De termijnen (die automatisch over het seizoen worden verdeeld) worden aan het begin van iedere maand geïnd.

Artikel 10.
Verhindering vanuit een speler geeft geen recht op teruggave van het lesgeld of inhalen van een training. Een blessure geeft géén recht op restitutie.

Artikel 11.
Event Serve is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.

Artikel 12.
Alle informatie over les duur en lestarieven is onder voorbehoud van druk- en schrijffouten. Event Serve heeft het recht om bij druk- en/of schrijffouten deze te corrigeren, en zal haar leerlingen hiervan op de hoogte brengen.

PRIVÉLES
Artikel 13.
Trainingen die om welke reden dan ook verzuimd worden door de cursist dienen maximaal 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Als dit niet het geval is, wordt het totale lesgeld in rekening gebracht.

GROEPSLES
Artikel 14.

Na indeling vindt geen restitutie van het lesgeld meer plaats. De cursist kan niet van de leraar verlangen dat deze aan een door de cursist aangewezen “derde” lesgeeft in geval van verhindering van de cursist. In overleg kan hier met instemming van de trainer wel toe worden overgegaan.

Artikel 15.
Event Serve kan niet garanderen dat de groep waar u voor inschrijft, ook daadwerkelijk altijd tot deze groepsgrootte kan komen. Bij één speler meer of minder in uw groep zal er contact met u worden opgenomen. De kosten of tijd zijn evenredig aan het aantal spelers dat in uw groep traint. Bij meer dan één speler verschil neemt Event Serve contact met u op en zoeken wij gezamenlijk naar een oplossing. Event Serve zal niet het financiële verlies van het aantal cursisten in een groep compenseren.